Poliss

Podmínky ochrany osobních údajů

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je:

Ljubov Lišková

Sídlo:Děčínská 1816, 407 47 Varnsdorf

IČ: 17111943

Email:prodej@poliss.cz

Telefon: +420774362114

 

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, IČO, fakturační adresa, dodací adresa, telefonní číslo a email (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Správce získává výše uvedené osobní údaje o dotyčné osobě (kupujícím) výhradně prostřednictvím formuláře, který je zobrazen na této webové stránce internetového obchodu (www.poliss.cz).

Dotčená osoba poskytuje správci uvedené osobní údaje dobrovolně, bez nátlaku a vynucování si ze strany správce.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

3. Souhlas je udělován kupujícím dobrovolně na dobu neurčitou. Souhlas může být kdykoli ze strany kupujícího písemně odvolán, a to zasláním odvolání kupujícím uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů elektronicky: prodej@poliss.cz

 

4. Osobní údaje o dotčených osobách jsou zpracovávané za účelem vyřizování objednávek, odesílání newsletterů a doručování objednaného zboží dotčeným osobám (i prostřednictvím pošty nebo přepravních společností), které si tento objednali v internetovém obchodě provozovatele a to pouze po dobu nezbytně nutnou k plnění účelu zpracování osobních údajů.

 

Osobní údaje pro Správce zpracovávají také zpracovatelé:

Dopravce: Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9, Česká republika

 

 

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

· Zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení.

· Vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce.

· Požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává.

· Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování.

· Požadovat výmaz těchto osobních údajů, výmaz provede správce, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce.

· Požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.

· Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR:

· Na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich     osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

· Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

6. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 4.5.2022